top of page

Boek: Kort & Prachtig

42 auteurs, 157 verhalen van 99 woorden

Deze bundel is ontstaan door een unieke samenwerking van tweeënveertig schrijvers.
Geniet van een afwisselende verzameling grappige, ontroerende, filosofische en andersoortige ultrakorte verhalen.

Kenmerken van een goed ultrakort verhaal

 

Heeft een duidelijke titel die de lading dekt.

Een pakkende openingszin die prikkelt, verrast en/of vragen oproept.

Is vanuit een duidelijk en logisch perspectief geschreven.

Staat consequent in de juiste tijd.

Realistische dialogen.

Bestaat uit woorden en zinnen die passen bij de personages en bij de situatie.

Gekenmerkt door helder en correct taalgebruik.

Bevat geen overbodige woorden (bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijzinnen) die het tempo uit het verhaal halen.

Vormt geen lange aanloop naar een clou in de slotzin (kenmerk van een mop).

Bevat zo min mogelijk clichés.

Bevat geen vulstof die de kern niet raakt, zoals onnodige beschrijvingen.

omslag.jpg
bottom of page