top of page
05-07-2019 Dagblad van het Noorden
Geschreven door: Marcel Looden
65865445_738064663278261_352234035490272
06-09-2019 Op de radio bij
'Ron wacht op de nacht'
20190221132523_57_NPO5RonBrandsteder.jpg
9789492551436.jpg
00:00 / 08:43
04-10-2019 Dagblad van het Noorden
Geschreven door: Marcel Looden
Fotograaf: Peter Wassing

Abel Tasman 'herovert' zijn geboortedorp Lutjegast

Abel Tasman, zeevaarder en ontdekkingsreiziger uit de Gouden Eeuw, is bezig een steeds belangrijkere plek in te nemen in zijn geboortedorp Lutjegast. Dat dorp had al geruime tijd het Abel Tasman Museum. Maar nu wordt ook bij verschillende entrees van het dorp met borden erop gewezen dat Tasman hier het levenslicht zag en kom je op nieuwe bewegwijzering in de bebouwde zijn naam regelmatig tegen.

En sinds kort wordt ook nog eens zijn geboortegrond gemarkeerd met een doorzichtig huis van staal. Twee wereldbollen hangen daarin en een paneel waarop informatie wordt gegeven over Tasman maar ook over het dorp in het algemeen en de natuur in de omgeving.

 

Lutjegast levendiger voor toeristen
Dat huis is ontworpen door Karla Ubels. Zij zit in het bestuur van het Abel Tasman Museum, waarin het leven van de zeevaarder uit de doeken worden gedaan. Ze is ook architect en kreeg enkele jaren geleden van de Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast opdracht een zogenoemd Masterplan te maken en uit te voeren.

,,Dat plan, waarbij ook grafisch ontwerper Anke van der Helm is betrokken, is er op gericht Lutjegast levendiger te maken en aantrekkelijker voor toeristen en daarbij onder meer gebruik te maken van Abel Tasman’’, aldus Ubels.

,,Het markeren van de geboortegrond is een manier om dat te bereiken. Waarbij we geen absolute zekerheid hebben over de exacte geboorteplek. Vanaf het huisje kunnen bezoekers een route door het dorp en zijn omgeving lopen.’’

 

Grafsteen Berhard Prott
Met het markeren van die geboortegrond is het Masterplan, waar de gemeente Grootegast (inmiddels opgegaan in Westerkwartier) geld voor uittrok, nog niet volledig uitgevoerd.

,,We willen onder meer ook nog de Torenkerk in het dorp beter tot zijn recht laten komen’’, zegt Ubels. ,,Daarin ligt de grafsteen van Bernhard Prott, die in dezelfde Gouden Eeuw het bevel over Bourtange voerde en bij Lutjegast de verdwenen Rikkerdaborg bouwde en in Lutjegast dus overleed. We hebben al een Rikkerdapad en willen ook meer de aandacht vestigen op de grafsteen.’’

20191004_092403_edited.jpg
foto.jpg
11-11-2019 Diverse kranten
20191111_192242.jpg
73010648_10217773099550722_2199978061141
Odd_Fellows.jpg
20-12-2019 Mijn kerstvideoboodschap

Karla Ubels schrijft een historische roman waarin je mee op reis gaat met de twee vrouwen van Abel Tasman

Karla Ubels is niet alleen bestuurder van het Abel Tasman Museum in Lutjegast. Ze schrijft ook een historische roman over het leven van de beroemde zeevaarder en ontdekkingsreiziger.

Karla Ubels is een vrouw van deze tijd maar zit met haar hoofd ook zeer regelmatig in de Gouden Eeuw. Ze schrijft namelijk een historische roman over Abel Tasman.

Dat schrijfwerk verricht ze in haar woning in Scharmer, meestal in de ochtenduren, als haar werk als architect het toelaat. Toen ze geruime tijd geleden de eerste regels op papier zette, was haar kennis over Abel Tasman al behoorlijk groot.
 

Masterplan
Ze deed die kennis op in Lutjegast, het dorp waar Tasman in 1603 werd geboren en opgroeide. ,,Ik raakte als architect betrokken bij de uitvoering van het Masterplan voor Lutjegast, het plan dat het dorp aantrekkelijker moet maken voor bezoekers en de nadruk legt op Abel Tasman'', vertelt ze.

Ze werd ook lid van het bestuur van het Abel Tasman Museum in Lutjegast, waarin op allerlei manieren de beroemdste zoon van het dorp centraal staat. Ook in die hoedanigheid vergrootte ze haar kennis en haar belangstelling.

Historische roman
De belangstelling werd zo intens dat ze besloot een historische roman over Abel Tasman te schrijven. ,, Dat plan werd helemaal concreet toen ik vernam dat uitgeverij Querido mensen de kans gaf onder begeleiding een boek te schrijven."

,,Ik meldde me aan en mocht meedoen. Het project houdt onder meer in dat ik op gezette tijden een bepaalde hoeveelheid woorden in moet leveren en dat die worden besproken onder leiding van een deskundige, met de andere deelnemers.''

Slochteren
Het schrijven van een boek is overigens niet nieuw voor haar. Ze publiceerde al een werk over de geschiedenis van de gemeente Slochteren. ,,Fictie schreef ik nog niet maar ik vind het erg leuk om te doen."

,,In de roman wordt het leven van Abel Tasman beschreven, vanaf zijn jeugd in Lutjegast tot zijn dood in Batavia. Ik probeer daarbij zo goed mogelijk de over zijn leven bekende gegevens te gebruiken maar heb natuurlijk ook de vrijheid van de romanschrijver.''

Die vrijheid staat haar toe het leven van de zeeheld door de ogen van zijn twee vrouwen te beschrijven. ,,Zijn eerste echtgenote, Claesgen, kwam uit Lutjegast en overleed in Amsterdam. Daarna trouwde hij met Jannetje.''

Jannetje
Met Claesgen en Jannetje reist ze dus als het ware door het eerste helft van de zeventiende eeuw, met een groot plezier. ,,Moeite met het schrijven heb ik niet, de zinnen komen gelukkig vlot. Wanneer de roman klaar is, weet ik nog niet, of Queriode de uitgever wordt, staat ook nog niet vast. Ik moet nog vele bladzijden schrijven maar ik verheug me daarop.''

2019-07-05 Dagblad van het Noorden
2019-09-06 Ron wacht op de nacht

In het Radio 5 programma 'Ron wacht op de nacht' (Ron Brandsteder) las ik mijn ukv (Ultra Kort Verhaal) '5 mei' uit de bundel 'Kort & Prachtig' voor. Geluidsfragment, zie zwarte balkje. 

03-10-2019 Dagblad van het Noorden

Lezing ontdekkingsreiziger Abel Tasman

Schrijfster Karla Ubels geeft op maandag 11 november een lezing over de ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Karla Ubels neemt deze avond de aanwezigen mee in de avonturen van deze beroemdste zeevaarder in de Gouden Eeuw.
Op dit moment werkt Karla Ubels aan een historische roman over deze zeevaarder die leefde van 1603 tot 1659. Tasman was in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, in die tijd een van de grootste handelsmaatschappijen in de wereld die beschikte over een zeer machtige vloot.

 

Abel tasman
Tijdens een van zijn reizen naar Azië voer hij als eerste om het continent Australië, dat toen bekendstond als Nieuw-Holland. Hij had van de V.O.C. de opdracht dit land te onderzoeken om vast te stellen of het land deel uitmaakte van het vermeende Zuidland, dat zou moeten bestaan om de aarde in evenwicht te houden. De VOC hoopte ook dat dit onbekende continent voor de handel geopend en vervolgens geëxploiteerd zou kunnen worden.

 

Odd Fellows
Deze voordracht is een bijeenkomst van de Odd Fellows waarvoor ook niet-leden nadrukkelijk welkom zijn. Hij of zij kan dan tevens de sfeer proeven die de Odd Fellowavonden kenmerkt. De leden van de Sappemeerster Odd Fellowloges bestaan uit een bonte verzameling mensen van verschillende leeftijden en interesses en beroepen waardoor je een andere kijk op uiteenlopende dingen krijgt. Met elkaar organiseren ze inspirerende avonden om te leren van anderen. Odd Fellows zetten zich als vriendenclub van mannen en vrouwen in om de wereld een beetje mooier te maken en bedenken steeds weer nieuwe ideeën waarmee ze iets aan de samenleving kunnen bijdragen.

De lezing begint om 20.30 uur en duurt tot 22.00 uur en de toegang is gratis.

Locatie: Borg ‘Welgelegen’ , Vosholen 60 Sappemeer

11-11-2019 Lezing bij Odd Fellows
Kerstvideoboodschap
bottom of page